2018

Mid Tour – Miehet 2018
Ladies Mid Tour 2018
Mid Tour – joukkue miehet 2018
Mid Tour – joukkue naiset 2018

2017

Mid Tour – Miehet 2017
Ladies Mid Tour 2017
Mid Tour – joukkue miehet 2017
Mid Tour – joukkue naiset 2017

2016

Mid Tour 2016
Ladies Mid Tour 2016
Mid Tour – joukkue miehet 2016
Mid Tour – joukkue naiset 2016

2015

Mid Tour 2015
Ladies Mid Tour 2015
Mid Tour – joukkue miehet 2015
Mid Tour – joukkue naiset 2015

2014

Mid Tour – Miehet 2014
Mid Tour – Naiset 2014
Mid Tour – joukkue miehet 2014
Mid Tour – joukkue naiset 2014

2013

Mid Tour – Miehet 2013
Mid Tour – Naiset 2013
Mid Tour – joukkue miehet 2013
Mid Tour – joukkue naiset 2013

2012

Mid Tour – Miehet 2012
Mid Tour – Naiset 2012
Mid Tour – joukkue miehet 2012
Mid Tour – joukkue naiset 2012

2011

Mid Tour – Miehet 2011
Mid Tour – Naiset 2011
Mid Tour – joukkue miehet 2011
Mid Tour – joukkue naiset 2011

2010

Mid Tour – Miehet 2010
Mid Tour – Naiset 2010
Mid Tour – joukkue miehet 2010

2009

Mid Tour – Miehet 2009
Mid Tour – Naiset 2009
Mid Tour – joukkue miehet 2009

2008

Mid Tour – Miehet 2008
Mid Tour – Naiset 2008
Mid Tour – joukkue miehet 2008

2007

Mid Tour – Miehet 2007
Mid Tour – Naiset 2007
Mid Tour – joukkue miehet 2007

2006

Mid Tour – Miehet 2006
Mid Tour – Naiset 2006
Mid Tour – joukkue miehet 2006

2005

Mid Tour – Miehet 2005
Mid Tour – Naiset 2005
Mid Tour – joukkue miehet 2005

2004

Mid Tour – Miehet 2004
Mid Tour – joukkue miehet 2004

2003

Mid Tour – Miehet 2003
Mid Tour – joukkue miehet 2003

2002

Mid Tour – Miehet 2002
Mid Tour – joukkue miehet 2002

2001

Mid Tour – Miehet 2001

2000

Mid Tour – Miehet 2000

1999

Mid Tour – Miehet 1999

1998

Mid Tour – Miehet 1998

1997

Mid Tour – Miehet 1997

1996

Mid Tour – Miehet 1996

1995

Mid Tour – Miehet 1995

1994

Mid Tour – Miehet 1994

1993

Mid Tour – Miehet 1993