Yhteystiedot

Mid Tourin päättävä elin on vuosikokous

Mid Tourin vuosikokous pidetään kuluneen kauden päätteeksi. Toimikunnan kokouskutsu on nähtävillä Mid Tourin nettisivuilla. Kokous tekee henkilövalinnat ja luo suuntaviivat seuraavan vuoden toiminnalle. Jokaisella jäsenmaksun suorittaneella pelaajalla on oikeus tuoda asioita kokouksen käsiteltäväksi ja jäsenellä on mahdollisissa äänestyksissä yksi ääni. Operatiiviset tehtävät kuuluvat toimikunnalle, jonka jäsenet ja puheenjohtajan vuosikokous valitsee. Toimikuntakausi on kerrallaan kaksivuotinen. Uusi toimikunta ottaa tehtävät vastaan heti vuosikokouksen jälkeen.

Mid Tour toimikunta

Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 3-5 jäsentä. Toimikunnan jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi. Toimikunnan jäsenistä noin puolet on vuosittain erovuorossa. Toimikunnan tehtävä on järjestää ja ylläpitää Touria ja sen kilpailuja.

Toimikunnan yhteinen sähköpostiosoite midtour(a)golf.fi, jonne voi laittaa kyselyt kilpailuista, palautteet sekä kehitysehdotukset. Kehitysehdotuksia ja palautteita käsitellään toimikunnassa säännöllisesti kauden aikana sekä Mid Tourin vuosikokouksessa, jonne Mid Tourin jäsenille lähtee kutsu.


Petri Ahokas

Puheenjohtaja, Kankaisten Golf

Miikka Savela

Kilpailuvastaava, St. Laurence Golf


Jussi Sahravuo

Kilpailuvastaava, Espoo Ringside Golf

Miika Reunama

Maajoukkueen kapteeni
Kilpailuvastaava

Mari Varjonen

Kilpailuvastaava, Yyteri Golf

Katja Riipi

Kilpailuvastaava, Pickala Golf

Toimikunnan ulkojäsen

Nina Katajainen

Naisten maajoukkueen kapteeni, Archipelagia Golf