Kilpailumääräykset – Hard Card

SUOMEN GOLFLIITON KILPAILU­MÄÄRÄYKSET JA PAIKALLISSÄÄNNÖT

Seuraavat paikallissäännöt ja kilpailumääräykset yhdessä kullekin kentälle kilpailutoimikunnan laatimien lisäysten ja täsmennysten kanssa ovat voimassa kaikissa Suomen Golfliiton kilpailuissa. 

Täydellinen paikallissäännön teksti, johon alla olevissa paikallissäännöissä viitataan, löytyy The Official Guide to the Rules of Golf -kirjasta sekä golf.fi sivuston materiaalipankin Mallipaikallissäännöistä.

Jollei toisin mainita, rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä lyöntipelissä ja reiän menetys reikäpelissä).

1. Kentän ulkorajat (Sääntö 18.2)
 
a. Pallo on ulkona, kun se on minkä tahansa kentän rajaa määrittelevän aidan tai muurin toisella puolella.
b. Pallo on ulkona, jos se päätyy ulkona olevalle tielle tai tällai­sen tien toiselle puolelle. Pallo on ulkona, vaikka se tällaisessa tapauksessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.
c. Ulkoraja-aitoihin ja muureihin kuuluvat suljetut portit ovat osa ulkorajamerkkejä, joista vapautumista ei sallita sääntöjen 15.2 tai 16.1 nojalla. Avoinna olevaa porttia ei kuitenkaan katsota ulkorajamerkiksi ja sen saa sulkea tai siirtää toiseen asentoon.
 
2. Estealueet (Sääntö 17)
 
a. Jos estealueelle päätynyt pallo viimeksi ylitti punaisen estealueen kohdassa, jossa estealueen raja yhtyy ulkorajan kanssa, on pelaajalla lisäksi mahdollisuus käyttää yhdellä rangaistuslyönnillä vastakkaisen puolen vapautumista Mallipaikallissäännön B-2.2 mukaisesti.
b. Estealueiden pudottamisalueet
Mikäli estealueelle on merkitty pudottamisalue, se on lisävaihto–ehto yhden lyönnin rangaistuksella. Pudottamisalue on samalla vapautumisalue. Pudotetun pallon täytyy pudota ja jäädä pudotusalueelle.
 
3. Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat) (Sääntö 16)
 
a. Kunnostettavat alueet
 
(1) Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet
(2) Tuomarin epänormaaleiksi katsomat vahingoittuneet alueet (esim. työkoneiden, sateen tai kastelun aiheuttamat vahingot)
(3) Sorapäällysteiset pintasalaojat
(4) Siirtonurmen saumat, Mallipaikallissääntö F-7 on voimassa
(5) Maalatut etäisyysmerkinnät viheriöllä tai yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatuilla alueilla. Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun maalatut merkinnät häiritsevät vain pelaajan lyöntiasentoa.
 
b. Kiinteät haitat
 
(1) Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
(2) Kiinteä haitta ja sen sisällä olevat istutukset katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
(3) Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut. Yksittäiset kivet ja hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja.
 
c. Maahan painunut pallo
Sääntöä 16.3 muokataan seuraavasti: Vapautuminen ilman rangaistusta ei ole sallittu pallon ollessa maahan painunut bunkke­rin maa- tai ruohoseinämään.
 
d. Vapautumisen rajoittaminen lyöntiasentoa häiritsevän eläimen kolon osalta
Sääntöä 16.1 muokataan seuraavasti: Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun eläimen kolo häiritsee vain pelaajan lyöntiasentoa.
 
4. Kiinteät haitat lähellä viheriötä
Mallipaikallissääntö F-5 on voimassa. Tätä paikallisääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta ovat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla, korkeintaan kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja on korkeintaan kahden mailanmitan päässä pallosta.
 
5. Olennaiset osat
Olennaisia osia, joista ei voi vapautua ilman rangaistusta, ovat:
a. Bunkkereiden synteettisestä materiaalista valmistetut reunukset ja reunojen tukirakenteet silloin, kun ne ovat alkuperäisillä paikoillaan
b. Nauhat, verkot tai muut puiden ympärille kiedotut materiaalit (esim. jänis- ja myyräsuojat)
c. Estealueilla olevat muurit, seinämät ja paalutukset
 
6. Tilapäiset kiinteät haitat (TIO)
 
Toimikunta määrittelee tilapäiset kiinteät haitat ennen kutakin kilpailua. Mallipaikallissääntö F-23 on voimassa.
 
7. Mailat ja pallot
 
Täyden kierroksen aikana pelaajan käyttämien mailojen ja pallojen tulee olla Golfsääntöjen mukaisia.
a. Yhden pallon sääntö (Voimassa VAIN Finnish Tourilla): Mallipaikallissääntö G-4 on voimassa: Täyden kierroksen aikana pelaajan tulee käyttää kaikkiin lyönteihinsä samanmerkkistä ja mallista palloa, ja sen pitää olla kirjattuna hyväksyttyjen pallojen luettelossa (List of Conforming Balls), joka löytyy www.randa.org nettisivuilta.
 
Rangaistus paikallissääntöä rikkovan pallon lyömisestä: Yhden lyönnin rangaistus jokaiselle reiälle, jolla paikallissääntöä on rikottu.
 
8. Pelinopeus (Sääntö 5.6)
 
Jokaiselle reiälle annetaan maksimipeliaika, joka perustuu reiän pituuteen ja vaikeuteen. Näistä ajoista muodostuu pelaamisen aikataulu, jota pelaajien ei tulisi ylittää.
Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailun aikataulusta tai, muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa, enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, heidät voidaan asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ilmoitetaan ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 30 sekuntia, mutta alle 40 sekuntia, siitä hetkestä lähtien, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:
 
                        Lyöntipeli​                                  Reikäpeli
1. rikkomus:​   Varoitus​                                      Varoitus
2. rikkomus​:   Toinen varoitus​                           Toinen varoitus
3. rikkomus: ​  Yksi rangaistuslyönti​                  Reiän menetys
4. rikkomus: ​  Kaksi rangaistuslyöntiä lisää​      Reiän menetys
5. rikkomus: ​  Tuloksen hylkääminen​               Tuloksen hylkääminen
 
Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä hetkestä lähtien, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja suoraan yhden lyönnin rangaistuksen pelin viivyttämisestä kolmella ensimmäisellä rikkomuskerralla ja sen jälkeen edellä olevan taulukon mukaisesti.
Aikatarkkailua tekevät vain tuomarit. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin mielestä on pelaajan vuoro lyödä. Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.
Edellä mainitun lisäksi pelaajaa voidaan aikatarkkailla ilmoittamatta siitä pelaajalle riippumatta siitä onko hänen ryhmänsä jäljessä tai ei. Mikäli pelaaja tällöin käyttää aikaa lyönteihinsä enemmän kuin 60 sekuntia, hän saa rangaistukset samalla tavalla kuin hän olisi aikatarkkailussa (30-40 sek.).
 
9. Pelin keskeyttäminen (Sääntö 5.7)
 
Seuraavia signaaleja käytetään pelin keskeyttämiseksi ja jatkamiseksi:
 
Yksi pitkä sireenin ääni :Välitön pelin keskeytys vaarallisen tilanteen vuoksi
Kolme peräkkäistä sireenin ääntä :Pelin keskeytys
Kaksi perättäistä sireenin ääntä :Peli jatkuu
Huomautus: Mikäli peli keskeytetään välittömästi vaarallisen tilanteen vuoksi, myös kaikki harjoittelualueet suljetaan välittömästi.
 
10. Harjoittelu (Sääntö 5.2)
 
Lyöntipelissä ja reikäpelissä Sääntöjä 5.2b ja 5.2a muokataan seuraavasti: Kilpailupäivänä pelaaja ei saa harjoitella kilpailukentällä ennen kierrosta tai kierrosten välissä.
Poikkeus: Kaikilla kentän rajojen sisäpuolella olevilla harjoitusalueilla harjoittelu on sallittua kaikkina kilpailupäivinä.
 
11. Kuljetus
 
Mallipaikallissääntö G-6 on voimassa. Kierroksen aikana pelaajan ja caddien tulee kulkea jalkaisin. Pelaajalla, joka on pelannut tai tulee pelaamaan lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella, on aina lupa moottoroituun kuljetuksen. Pelaaja saa yleisen rangaistuksen jokaiselle väylälle, jolla rikkoo tätä paikallissääntöä. Jos rike tapahtuu kahden väylän välillä, rangaistus koskee seuraavaa pelattavaa väylää.
 
12. Anti-Doping, kilpailumanipulaatio ja vedonlyönti
 
Kilpailuissa noudatetaan Suomen urheilun eettisen keskuksen, SUEK ry:n, vahvistamaa Suomen antidopingsäännöstöä. Kilpailumanipulaatio ja vedonlyönti läheisistä kohteista sekä sisäpiiritiedon jakaminen ulkopuolisille on kielletty. Rangaistus tämän pykälän rikkomisesta määritellään tapauskohtaisesti sille kuuluvassa toimielimessä.
 
13. Tuloskortin palauttaminen
 
Pelaajan katsotaan palauttaneen tuloskorttinsa toimikunnalle, kun hän on poistunut tuloskorttien jättämiseen varatulta alueelta,
Scoring Arealta.
 
14. Tasatulosten ratkaiseminen
 
Tasatulokset ratkaistaan toimikunnan kilpailumääräyksissä ilmoittamalla tavalla. Lyöntipelissä tasatilanteessa kilpailun voittaja ratkaistaan välittömästi suoritettavalla uusinnalla, jota pelataan toimikunnan määräämiä reikiä reikä kerrallaan, kunnes ratkaisu syntyy.
 
15. Kilpailun tai ottelun tulokset – Kilpailun päättyminen
 
Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos ja/tai kilpailun tulokset on laitettu ilmoitustaululle.
 
16. Käyttäytyminen
 
Mikäli pelaaja käyttäytyy epäurheilijamaisesti, toimikunta voi rangaista pelaajaa. Epäurheilijamaista käytöstä on mm.:
Kentänhoidon laiminlyönti (esim. jättää hiekkaesteen hara­voimatta tai turpeet laittamatta takaisin), epäasiallinen kielenkäyttö, mailan heittäminen tai muu vaarallinen käsittely, kentän, kaluston tai muun omaisuuden vahingoittaminen, toisen pelaajan, toimihenkilön tai muun henkilön solvaaminen.
Toimikunta käsittelee kunkin tapauksen tapauskohtaisesti. Mahdollisia rangaistuksia ovat: varoitus, yhden lyönnin rangaistus, yleinen rangaistus ja tuloksen hylkääminen.  
 
Suomen Golfliiton
Sääntö- ja tasoitustoimikunta
Maaliskuu 2023